دوره ی پیشرفته ی ولوم تریدینگ

نینجا تریدر 8 را اجرا کردم اما صفحه چارت کندل استیک خالی است یا صفحه سفید است.گویا در حال لود شدن دیتاست.راه حل ؟

شرح سوال
پاسخ

کلید F  گوشه بالا سمت راس را بزنید تا فیکس بشه و نمایش داده بشه

برای درک بهتر روی ویدئو کلیک کنید