آکادمی ICF مارکت
اولین مرکز آموزش ولوم تریدینگ در ایران
آغاز ثبت نام ولوم تریدینگ پیشرفته

سلام. این استراتژی که در کلاس آموزش میدهید وین ریت ( win rate) وریسک تو ریوارد ( risk to reward ) را برایش محاسبه کرده اید؟ در طول روز میانگین چند موقعیت میتوان گرفت؟

شرح سوال

سلام. این استراتژی که در کلاس آموزش میدهید win rate و risk to reward را برایش محاسبه کرده اید؟ در طول روز میانگین چند موقعیت میتوان گرفت؟

پاسخ

دوست عزیز سلام.

در این شیوه شما با استاپ های بسیار کوچک و سود های بزرگ میتوانید معامله کنید 

برای مثال 1به6 یا  1 به 8