آکادمی ICF مارکت
اولین مرکز آموزش ولوم تریدینگ در ایران
آغاز ثبت نام ولوم تریدینگ پیشرفته

چه مدت طول میکشه مثل یک تریدر حرفه ای با اوردر فلو تریدینگ در نینجا تریدر 8 معامله کنیم ؟

پاسخ

فقط اوردر فلو تریدینگ نیست این یک ابزاره 
حالا شما باید تمرین کنید تا تسلط پیدا کنید

مثل نانچکو می مونه😉
ترکیب چنتا پروگرام 
اوردر بوک -تایم اند سلز لیست -اوردر فلو -ولوم پروفایل زمان می‌بره کمی

شما با ترکیب این چنتا می تونید سطوح حجیم و نقاط  صحیح حمایت و مقاومت رو ببینید