آکادمی ICF مارکت
اولین مرکز آموزش ولوم تریدینگ در ایران
آغاز ثبت نام ولوم تریدینگ پیشرفته

اوردر بوک order book و تایم اند سلز لیست time and sales list در نینجا تریدر 8 در کدام قسمت است ؟

شرح سوال

سلام اوردر بوک (order book) و تایم اند سلز لیست (time and sells list) در نینجا تریدر کدوم قسمت هست؟

پاسخ

سلام روی کنسول اصلی شما در قسمت (tools)

روی گزینه داینامیک(dynamic) و دیگری (t&s) رو انتخاب کنید.

این ها اوردر بوک و تایم اند سلز لیست استاندارد خود نینجا تریدر 8 هستند.