آکادمی ICF مارکت
اولین مرکز آموزش ولوم تریدینگ در ایران
آغاز ثبت نام ولوم تریدینگ پیشرفته

در ولوم پروفایل پوک (poc) چیست و کدام پوک برای ما در ولوم تریدینگ مهم تر است؟

شرح سوال

سلام استاد خسته نباشید
untested poc 
به هر پوک که قیمت حداقل برای یکبار تستش نکرده است گفته میشه؟
از این نمونه پوک ها کدام ها  برای ما مهم تر است؟؟

پاسخ

درسته 
بهترینشون یک کندل قبل هست که قرار است نمودار به آن پول بک داشته باشد.

در ضمن پوک مخفف point of control یعنی محدوده ای که درآن کنترل قیمت صورت گرفته است. برای درک بهتر به ودئو سایت مراجعه کنید