دوره ی پیشرفته ی ولوم تریدینگ

آیا پی دی اف های معرفی ولوم تریدینگ، اوردربوک، اوردر فلو تریدینگ و تایم اند سلز لیست در معامله گری کمک کننده هستند؟

شرح سوال

آیا پی دی اف های معرفی ولوم تریدینگ و اوردربوک و اوردر فلو تریدینگ و تایم اند سلز لیست در معامله گری کمک کننده هستند؟

پاسخ

خواندن اینگونه پی دی اف ها ضرری ندارند و مباحث بسیار پایه ای هستند اما جزو تکنیک ما نیستند.